Leserbrevskribent Vidar Kleppe Leserbrevskribent Vidar Kleppe Foto: Tom Arild Støle

Demokratene sier nei til overnasjonalitet og EUs fjerde jernbanepakke