Har formannskapet og politikere i Farsund fått en følelse av at de er en slags regjering? Uttalelser den seneste tid kan så absolutt tydes i den retning.

I Norge vil vi så veldig gjerne vise verden at vi alle er like. Vi er like mye verdt, uansett bakgrunn, uansett hvordan vi er skapt. Vi skal ikke sortere bort folk som er annerledes.

Formannskapet er ingen regjering

Vi er alle like, liksom. Men ordet liksom er så sabla skummelt. Vi ser så alt for ofte at det er forskjell på liv og lære. Vi så det sist mandag da formannskapet i Farsund var hasteinnkalt. Kommunen hadde fått brev, nemlig, fredag ettermiddag. Innholdet i brevet var så illevarslende, mente ordføreren, at det gikk ut innkalling til formannskapets medlemmer om å møte allerede mandag i påskeuken. Hva som skulle diskuteres, var hemmelig. Det måtte de innkalte politikerne finne seg i.

Den eneste som visste, var ordføreren selv, ganske sikkert veldig orkestrert av kommunedirektøren. Det er han som gir råd, og ordføreren lytter. Det er administrasjonens oppgave å foreta saksutredning. Og kommunedirektøren har ansvaret. Sånn er nemlig formannskapsloven – som jo Farsund kommune styres etter.

Formannskapsloven gjelder. Farsund har ingen form for parlamentarisme. Formannskapet er ingen regjering. Noe feilaktig, tror jeg, er begreper som opposisjon og posisjon tatt i bruk. Kanskje er begrepene nå benyttet som følge av en slags snikinnføring, og helt så sikkert omfavnet av lokale pressefolk. Er det ikke riktigere å bruke ordene mindretall og flertall . ! ?

Når parlamentarismen er utgangspunkt for at det i Norge dannes regjering(er), er det regjeringens ansvar å drive saksutredning. Regjeringen, og noen steder byrådet, har ansvaret for administrasjonen – ikke kommunedirektøren. En viktig innvending mot parlamentarisme er at dette systemet er mer lukket(!) enn det systemet som tar utgangspunkt i formannskapsloven.

Ordføreren og sikkert kommunedirektøren, var visst de eneste som visste hva saken gjaldt. Men se om ikke også medlem i formannskapet, Lars Tjelland (Frp), partikollega til ordfører Ingrid Williamsen, også visste. Så godt kjente Tjelland saken at det var han som i formannskapet orienterte om brev og bakgrunn.

Da noen i formannskapet i etterkant av møtet rettet kritikk mot mye av handlemåten i denne saken, valgte Lars Tjelland å kommentere og bekrefte at «det har blitt jobbet godt i helga av en politisk ledelse med støtte fra en handlekraftig og dyktig ordfører».

Det var da allerede kjent at et flertall på fire i formannskapet visste om brevets innhold, og på den bakgrunn hadde arbeidet «godt i helga». Lars Tjelland sa ikke et eneste ord om hvorvidt kommunedirektøren, eller andre, hadde deltatt.

Den samme Tjelland bør kanskje minnes på at det er kommunedirektøren som har ansvar for saksutredningen. En slik påminnelse er det kanskje ordføreren som bør ha ansvar for.

Lillebjørn Nilsen skrev og sang om «Snilleste gutt på sovesal 1». Er Lars Tjelland blitt den likeste gutt . . ?

Et forslitt uttrykk, men la gå: I formannskapet er alle like, men noen er likere! Vedtatt med fire mot tre stemmer!

Per Kr. Danielsen, pensjonist