Lesbiske feminister representerer lesbiske kvinner som legger biologisk kjønn til grunn for vår likekjønnstiltrekning og minner om at når det gjelder lesbiske, er det spesielt viktig at nettopp biologisk kjønn legges til grunn - også i lovverket.

Dette er vårt tilsvar til artikkelen Om å dytte barna foran seg i en quixotisk kamp mot kjønn og sex og sånn der Trond Erik Vee Aune blant annet sår tvil om hvor mange kjønn det egentlig er.

Vi er klar over at når biologiske menn endrer juridisk kjønn, så endres ikke på noen måte deres biologiske kjønn. Det vi erfarer er imidlertid at en del anvender juridisk kjønn og kjønnsidentitet som om det er - eller tilsvarer biologisk kjønn. Vi har derfor bedt lovgiver om å definere biologisk kjønn, seksuell orientering, juridisk kjønn og kjønnsidentitet. Dette er nødvendig for å oppnå felles forståelse av lovgivningen.

Det finnes bare to kjønn og det er ikke en mening Trond Erik Vee Aune, det er en objektiv sannhet som er vitenskapelig etterprøvbar. Å snakke om kjønnsmangfold er derfor villedende. Vi er enig i med deg i at kjønnsroller kan og bør utvides så de rommer feminine gutter og maskuline jenter. Mange lesbiske ble også i forrige århundre oppfattet som gutter fordi vi var såkalt guttejenter. Heldigvis for oss trodde ikke datidens forening for lesbiske og homofile LLH (Landsforeningen for lesbiske og homofile) at vi som var guttejenter var gutter eller kunne ha identitet som gutter. I 2023 derimot er det faktisk skeive organisasjoner som står for tankegodset som forteller jenter som bryter med eller ikke trives i jenters kjønnsrolle at de kan ha en kjønnsidentitet som ikke stemmer overens med deres biologiske kjønn. Hvor alvorlig er ikke det?

Det er skadelig på alle tenkelige måter når skeive organisasjoner står for en kjønnstro som handler om at guttejenter skal kunne tilpasse sin friske kropp kjønnsrollen til gutter. Derfor har foreldrene Vee Aune kritiserer gode grunner til å ville ha skeiv kjønnstro ut av skolen. Vi minner også om at behovet for den type seksual og kjønnsmangfoldsundervisning foreningen fri representerer ikke er et svar på et behov hos barn, men et behov som kommer fra skeive voksne i skeive foreninger. Og vi skal faktisk ikke tilpasse undervisningen i barneskolen skeive voksnes behov.

«Derfor har foreldrene Vee Aune kritiserer gode grunner til å ville ha skeiv kjønnstro ut av skolen»

Det er flere eksempler på at skeive organisasjoner ikke evner å ivareta barns sikkerhet. Et eksempel er Skeiv ungdoms Ung-BDSM som annonserte med at de ikke hadde noen nedre aldersgrense på sine kurs, men en øvre på 30 år. Et annet eksempel er en ansatt i foreningen fri (en voksen mann som identifiserer seg som lesbisk) som på sosiale medier oppfordret skeive barn som ikke har foreldre som er glad i de til å ta kontakt for en mammaklem. Da leder for WDINorge påpekte den ansatte i fri sitt manglende nettvett ble hun politianmeldt av nåværende leder i fri Inge Aleksander Gjestvang. Og som om ikke det var nok retweetet tidligere leder av LLH Bård Nylund og et knippe andre «skeive voksne» tweeten i solidaritet med den ansatte i fri. Dette er grunnleggende brudd på forsvarlig nettadferd.

Vi minner også om at lesbiske siden loven om endring av juridisk kjønn ble iverksatt i 2016, er blitt utsatt for systematisk påvirkning fra skeive organisasjoner som bruker kjønnsidentitet som begrunnelse for at lesbiske skal undertrykke og endre – altså reorientere sin likekjønnstiltrekning så den inkluderer biologiske menn.

Kravet om at lesbiske skal endre seksuell orientering så den inkluderer menn som identifiserer seg som kvinner, er nettopp den type reorientering vi ønsker forbud mot. Vi deltok derfor på Stortingets åpne høring om forbud mot konverteringsterapi hvor vi ga uttrykk for at vi støtter lovforbud mot homokonvertering i alle former og understrekte at det er spesielt alvorlig når reorienteringen kommer fra organisasjoner som hevder de ivaretar lesbiskes interesser. Vi påpekte at den sosiale kontrollen som utøves for å få lesbiske til å inkludere menn i sin seksuelle orientering er spesielt egnet til å bryte ned unge lesbiskes selvfølelse. Se vårt innspill her. Loven om endring av juridisk kjønn som ble iverksatt i 2016 ble fulgt opp med inkludering av kjønnsidentitet i den såkalte hatparagrafen. Vi anser det som en følgefeil som forsterker svekkelsen av lesbiske jenter og kvinners diskrimineringsvern. Det er, spesielt for unge lesbiske jenter, viktig at vi utreder konsekvensene inkluderingen av kjønnsidentitet i lovverk har medført. Og som samfunn så skal vi gjenkjenne den type krenkende og innvandrende adferd skeive organisasjoner forvalter og utrykker overfor lesbiske som overgrep.

Vi jobber for en tydelig lovgivning som beskytter lesbiske jenter og kvinner mot organisert undergraving av retten til å utvikle egen seksualitet uavhengig av menn. Vi trenger et samfunn som forteller til unge lesbiske som skiller seg ut og bryter med jenters kjønnsroller at de er like mye jenter som jenter som trives i jenters kjønnsrolle. Vi mener at å bidra til at unge lesbiske tror de kan være gutter kan være forsøk på seksuell konvertering og må gå inn under forbud mot konverteringsterapi, også kalt homoterapi.  Så ja til å bryte med kjønnsroller, nei til undervisning i skeiv kjønnstro og ja til mer søkelys på forelskelse og hva som skjer med jenters kropper i puberteten når jenter går fra å ha barnekropp til å utvikle en kvinnekropp.

Tonje Gjevjon

Lesbiske feminister