Nå må overordna myndigheit ta styring. Draumen om mange arbeidsplassar og store skatteinntekter gjer at mange Sørlandskommunar vil tilby flatsprengte industritomter med djupvasskaier og all slags flott infrastruktur. Ein havvind blæs med full styrke mot mange lokalpolitikarar. Dei gjeispar etter luft.

Fleire kommunar har allereie sprengt ut og klargjort store industritomter med  djupvasskaier: Kongsgårdbukta i Kristiansand,  Gismerøya og Strømsvika i Mandal i Lindesnes, Lundevågen nord i Farsund. Om det trengst er fleire kommunar klare til å tilby utviding av tomtene.

På toppen av dette vil fleire tilby nye utvida områder: Sodevika i Mandal, Hausvik i Lyngdal.

Nå må regjering og sentrale styresmakter ta grep og styra val av plass for den store havvindsatsinga, før heile sørlandskysten får ein samanhengjande steinørken på steinørken langs heile kyststripa. Det er meingslaus politikk å flatleggja alt.

Det er meingslaus politikk å flatleggja alt.

Det som har blitt og det som blir sprengt bort er det ikkje mogeleg å få att. Turistnæringa vil også bli sprengt bort samstundes.

Stortinget og regjeringa må ta styring og avgjøra lokasjon før alt blir lagt flatt.

Bjørn-Harald Mydland,

Miljømedviten borger