Jeg blir nok ikke så forskrekket som andre når Høyres mr. Johnsen gasser på med feilinformasjon og ufullstendig informasjon under meninger i avisen.

Feilinformasjon om audnedalspakka. Johnsen burde som en selvfølge vite dette ganske riktig da han er leder av investeringsutvalget, som hadde som oppgave å gjennomføre Audnedalspakka. Pakka var på 117 millioner kroner (deler av dette er ikke brukt enda) - ikke 150 millioner kroner som Johnsen har fått det for seg at summen er og forhåndsbokført i sitt eget hode.

Men pytt, pytt tenker kanskje Johnsen, hvem bryr seg vel om slikt, 33 millioner kroner feil, det er jo ikke mer enn cirka en stk. Hausvik.

Men når han ikke etter fire år ikke enda har funnet ut hvor mye pakka var på, forklarer det nok muligens hvorfor han heller ikke som leder av utvalget har brydd seg nok til få mer fart på gjennomføring av tiltakene.

Heldigvis har Høyre som parti og KrF lovet og stemt (sammen med de andre partiene) i formannskapsmøte for at TILTAKENE i audnedalspakka SKAL GJENNOMFØRES i kommende år…. Nødvendig finansiering skal komme i budsjett.

Dette har vært en viktig sak for Lyngdal Sp som fremmet forslaget. Audnedalspakka var en forutsetning i sammenslåinga og fullfinansiert av gamle Audnedal i 2019 kroneverdi.

En annen ting Johnsen «uheldigvis» glemte å nevne i sitt «et forsøk på å stille Lyngdal nord i sitt litt dårlig lys, skriveri» er følgende fakta:

Lyngdal kommune med Høyre i spissen hadde før sammenslåing nærmest tømt fondene til kommunen. Så når Audnedal kom inn med kraftfondet på cirka 170 millioner kroner ble det penger til å kjøpe tilbake Hausvik industriområde for cirka 35 millioner kroner (som LK hadde solgt for 1 krone) samt cirka 130 millioner på «bankbok» for kommunen. Vårt lille bidrag for å slippe eiendomsskatt i kommunen.

Så kanskje gamle Audnedal burde sikret seg pant i Hausvik til Audnedalspakka er helt gjennomført?

HUSK Å STEMME!

Godt valg ønskes dere alle i Lyngdal kommune

Med hilsen

Tønnes Seland,

Lyngdal Sp