Etter min mening var det en riktig beslutning kommunestyret tok torsdag 2. mars.

Vi må komme videre og den store hagen til nr. 19 tror jeg egner seg utmerket til parkering.

Det kan bygges parkeringshus i tre etasjer uten kostnader til innvendige kjøreramper på grunn av nivåforskjellene i terrenget. Innvendige ramper mellom etasjene koster og tar opp plass.

En innkjøring i bunnen fra hjørnet Sparebankens parkeringsplass. En hvor nåværende veg går opp til huset og en til toppetasjen fra Inger Sunds gate.

Med parkanlegg på toppen vil det bli en fin utvidelse av Byparken.

Skal det bygges parkering i tre etasjer, må det antagelig spunses mot Byparken, Inger Sunds gate/ Storgaten. Kommunen må nå foreta en ordentlig grunnundersøkelse og legge frem konkrete planer for kostnader pr. parkeringsplass.

Huset utgjør en liten del av tomten og ved å spunse rundt grunnmuren til huset, kan huset bli stående. Jeg tar forbehold om at grunnforholdene ikke er for vanskelige.

Hvis det er meningen å anlegge stor asfaltert parkeringsplass, er det særdeles dårlig utnyttelse av denne sentrale tomten. Derfor solide analyser av muligheter/ kostnader.

For å få liv i Farsund bykjerne må mange av de gamle byggene renoveres skikkelig, og det må innredes moderne leiligheter. Moderne leiligheter som de unge vil bo i, krever parkering.

Nåværende innbyggerparkering langs fortauene er ingen fremtidsrettet løsning og skaper ikke et godt bomiljø/hyggelig bykjerne. Det må bli korttidsparkering i bysentrum og dermed tvinger det seg frem at mange huseiere må kjøpe langtidsparkering i parkeringshus.

Også Eilert Sundt krever mer parkering og Gåseholmen/Nordkapp er ingen god total løsning.

Byforeningen med flere bør nå bli mer opptatt av «bevaring ved bruk og fornying».

Bygningsmassen i sentrum må beholde den gamle fasaden, men en bør tillate vesentlig oppgradering/ påbygging på baksiden/ gårdsrom med terrasser etc. Da tror jeg unge mennesker vil investere i eiendommene og ønske å bo der. Jeg har i minne kampen mot firmaet som ønsket oppgradering av husene langs Nytorvet, og hvor Byforeningen protesterte.

Nå råtner husene nærmest på rot.

Nå råtner husene nærmest på rot.

«Protestantene» har nå en gyllen anledning til å komme frem med et realistisk forslag til hvordan huset i Storgaten 19 kan benyttes uten at vi skattebetalere skal dekke utgiftene i år fremover.

Min konklusjon: Det kan bygges parkeringshus og det gamle bygget kan antagelig bli stående.

Jens Samuelsen