Folkeavstemmings-farsen er som resten av Russlands valgsystemer

foto