Kari Henriksen er en av tre leserskribenter bak dette innlegget. Kari Henriksen er en av tre leserskribenter bak dette innlegget. Foto: PETER MYDSKE

Arbeiderpartiet vil styrke funksjonshemmedes likestilling i samfunnet