Kulturmidler til kulturlivet, og 8,8 millioner til Agder