«Vårt ønske er at aktiviteter og stimuli skal få like høy prioritet som det å gi medisin»

I Stortingsmelding nr 25 står det: «Gi personer med behov for omsorgstjenester rett på sosiale tiltak som bidrar til en mest mulig meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.» St.meld.

Les hele saken med abonnement