Uenighetskulturen er noe postivt - også på Sørlandet