Ukraina er ikke Russland: Politiske ytringer som var opptakten til krigen