Som det av forsvar foreligger, samt det stadig er snakk om å ruste opp, vekker det uro deretter. Men så er det også godt å være klar over når det fremstår ting som er verd å gripe fatt i.

Selvsagt fortjener landet vårt bedre styreform, som gode ledere, slik at folk kan se at det virkelig duger. Går vi da til Bibelen, som den gang ble til. Den ble ledet, inspirert, fattet av det jødiske folket. Den ble innlemmet med Jesus, som igjennom det hele viser sin forutsigbarhet og troverdighet. Men dessverre blir denne bibelske læren mer og mer tynnet ut, og den plikt det medfører å bringe denne læren videre, forfektet av styresmakter med unnskyldninger som at vi er et flerkulturelt samfunn.

Dessverre blir denne bibelske læren mer og mer tynnet ut.

Tydelig kan vi se daglig de ubeskrivelige grusomheter som herjer i Europa. Det gir oss grunn til å tenke mer på vårt egen lands ståsted, og spesielt kristenfolkets syn på landet Israel. Med Osloavtalen, den boikott, og hatmentaliteten, men også andres mening om det. Det i vesten klart støtter opp om landet, - og etter forskriften gir gode løfter.

Videre etter historiske opplysninger, er det slik at det landet i sin helhet, først ble gudgitt, og til å ta godt vare på, til deres eget land å eie. Dette som kjent er, beliggende på verdenstoppen i høyteknologi. Som utstyr er oss til nytte, og forøvrig til ute i flere land - nok et stort privilegium.

Som disse mennesker er Guds folk, selv om mye ugudelighet også der, har de oppigjennom lidd mye urett. Som igjen dette underbygger den fryktede antisemittismen. Den som er så sterkt representert i nordiske land.

Som det også i førskriftene står: Intet våpen som blir rettet mot Israel skal ha fremgang!

Og til sist, verd å nevne følgende: Den gang Jesus vandret på jorden i noen år, avga han løftet til sitt snare tilbakekomme, i sin kraft. Dette er vel alle kristentroende enige i?

Arne Bjørnestad