Norsk frivillighet er unik, men må ikke tas for gitt. Frivilligheten lever av lyst, men den dør av tvang. Heldigvis er det hver dag masse mennesker som bruker flere timer på frivillig arbeid. Samfunnet vårt er blitt avhengig av frivilligheten, så uten den hadde mye stoppet opp.

Frivillighet har en egenverdi og gir folk en mening og hensikt ved å delta. Frivillig arbeid gir identitet og forankring, og forebygger ensomhet og utenforskap. Det er arbeid i korps, kor, barne- og ungdomsarbeid, diakoni, integrering og ikke minst idrett. Det er et inkluderingsprosjekt, og et av de viktigste verktøyene vi har i kampen mot ufrivillig ensomhet. Disse aktivitetene bidrar til at barn og voksne får venner, lærer å forholde seg til regler og sette seg mål. Ja, det former oss som mennesker.

Lyngdal gjøres det en vanvittig innsats på frivillighetsfeltet

I Lyngdal gjøres det en vanvittig innsats på frivillighetsfeltet. Det hadde ikke vært det samme å bo her uten alle disse aktivitetene. Dette er arbeidsoppgaver kommunen ikke kan styre. KrF vil derfor fortsette arbeidet med å styrke frivilligheten ved å gi dem bedre økonomiske rammer. Vi må sørge for et godt samarbeid med det offentlige, at det ligger informasjon ute på kommunens nettsted og at organisasjonene har gunstige møtesteder. Frivilligheten kan ikke erstattes, og bør i større grad involveres i inkluderingsarbeid, rus og psykisk helse og eldreomsorgen. Vi er glad KrF sentralt jobber for å gi frivillige organisasjoner fullstendig fritak for moms.

Jeg vil oppfordre enda flere til å ta seg tid til å delta i frivillig arbeid. Det finnes noe for alle, og jeg kan garantere at du vil få noe igjen for tiden og energien du legger ned i arbeidet. John Olav Koss sa i tv-programmet «Mer enn gull» at han hadde lært at gull ikke er alt, at det er noe som er mer enn gull – og det er hva vi kan være for hverandre. Ta gjerne kontakt med Frivilligsentralene, Barnas Stasjon Blå Kors eller ditt lokale idrettslag, så hjelper de deg gjerne i gang.

Til slutt vil jeg takke alle dere som er med og bidrar til et varmere og mer inkluderende samfunn. Vi i KrF lover å lytte til deres behov, og være med å tilrettelegge for bedre økonomiske rammer, møteplasser og mindre statlig styring og byråkrati.

Reidun Bakken

2.kandidat Lyngdal KrF