Når fattigdommen i samfunnet øker, blir det enda viktigere å få flertall for gratis tannbehandling. Vi kan ikke risikere at enda flere får ødelagte tenner fordi de ikke har råd til å gå til tannlegen! Den offentlige tannhelsetjenesten er veldig viktig. I dag driver Agder fylkeskommune 28 tannklinikker. Alle kommunene, bortsett fra Hægebostad og Åseral, har egen klinikk. Kristiansand, Arendal og Lyngdal har flere. Dermed har de fleste en tannklinikk i akseptabel avstand fra der de bor eller går på skole.

Visste du at fylkestinget stemte over et forslag om sentralisering av den offentlige tannhelsetjenesten i fjor høst? Fylkeskommunedirektøren foreslo å redusere antall klinikker til 21. De sju som skulle legges ned, var klinikkene på Birkeland, Bygland, Bykle, Iveland, Gjerstad, Vegårshei og Åmli. Sju mindre innlandskommuner sto i fare for å miste arbeidsplasser og nærtilbudet til barn og andre som har rett på gratis eller rimeligere behandling, og til andre som bruker sin lokale klinikk fordi det er enklere å gå til tannlegen nærmest mulig der en bor.

Leserskribenten: Lisbeth Raanes Hansen, Rødts 1. kandidat til fylkestinget. Foto: Rødt

Heldigvis blei denne sentraliseringen avverga. Et felles forslag fra flere partier, inkludert Rødt, fikk stort flertall på 32 mot 17 stemmer. Flertallet vedtok også å få vurdert behov for flere klasser for tannhelsesekretærer i våre skoler, og behov og muligheter for en desentralisert tannpleierutdanning.  Høyre (minus en), FrP, Venstre og noen uavhengige representanter stemte for å legge ned de sju klinikkene.

Vi i Rødt er klare på at tennene må behandles som en del av kroppen, og at tannhelse må være gratis. Det vil være klokt å satse på og styrke den offentlige tannhelsetjenesten både i byene og bygdekommunene. Da blir det enklere å gjennomføre stadig bedre ordninger på veien mot gratis tannhelse. Rødt vil arbeide for å styrke alle tettsteder og bygder, så folk kan leve gode liv i heile fylket. Vi vil snu utviklinga som gjør at stadig flere flytter til byene langs «kyststriba», og at alle arbeidsplassene trekkes mot E18 og E39. Fylkeskommunen må sørge for å opprettholde og utvikle egne tjenester og arbeidsplasser rundt i heile fylket, i tillegg til å legge til rette så kommunene kan gjøre det samme.

Det vil være klokt å satse på og styrke den offentlige tannhelsetjenesten både i byene og bygdekommunene.

Hver stemme teller, i fylkestingsvalget også. Fylkespolitikerne har ansvar for viktige tjenester som tannhelse, videregående opplæring, kultur- og kollektivtilbud. De har også et ansvar for samfunnsutviklingen, så alle innbyggerne på Agder får bedre levekår og gode offentlige tjenester, uansett postnummer. Vi må styrke og bygge ut tjenestene, ikke sentralisere dem. Stem på partier som vil styrke fellesskapsløsningene. En stemme på Rødt vil være en tydelig stemme.

Lisbeth Raanes Hansen,

Rødts 1. kandidat til fylkestinget