Stavanger Arbeiderparti foreslår at all ungdom skal gjøre samfunnstjeneste. Ikke bare den lille delen som går i militærtjeneste. Men alle.

En kjempeide! (Jeg utfordrer mitt lokale Farsund Arbeiderparti til det samme.) Det skrikes etter hjelp fra helse, omsorg, skole, frivillige organisasjoner - - -.  Her kan unge mennesker gjøre noe som hjelper samfunnet, hjelper kommunen de bor i. Ja, hjelper deg og meg. Og, ikke minst, lære om det arbeidet som er nødvendig for å drifte et godt land å bo i.

Så får det heller være at noen av de håpefulle «forsinkes» på sin vei i karriereløpet. – Og jeg lever godt med at Fremskrittpartiets ungdom mener slikt er «slavearbeid». (Leder i avisa 15.2).

Et menneske har sjelden vondt av å gjøre -  eller lære - et arbeid fra begynnelsen av. Slik som ørten grønne førstereisgutter og noen få jenter gjorde i si tid. (Hva mener gamle sjøfolk?)

Slikt gir kunnskap. Både for kropp – og ikke minst sjel. Kanskje ikke læring for en masteroppgave. Men læring for livet!

Hva mener leseren?

Vennlig hilsen

Terje Briskelid

Spind