«Kommunene har et omfattende ansvar overfor personer med rusproblemer»

Kommunene er i gang med å legge budsjettplaner for neste år. Kampen om midlene er hard, og rusomsorg blir ofte nedprioritert.

Dette til tross for at kommunene har mottatt midler over Opptrappingsplanen for rusfeltet siden 2016. Planen utløper i 2020 og nå ber vi om at kommunestyrene «øremerker» opptrappingsmidlene til å styrke innsatsen på ettervern, oppfølging etter straffegjennomføring og behandling.

Da statsbudsjettet for 2020 ble lagt frem 7. oktober innså vi at personer med rusproblemer og kommune var avskrevet med 150 millioner kroner, i stedet for de forventede 650 millioner kronene. Et løftebrudd, mener vi. Derfor er det viktig at pengene som er igjen, og som fordeles land og strand rundt, blir brukt til rusomsorg og ikke andre formål.

En rapport fra Telemarksforskning fra 2017 viser at kun 41 prosent av kommunene bruker opptrappingsmidlene i tråd med statlige føringer. To eksempler fra i år på at pengene ikke brukes i tråd med intensjonene, er Oslo som har brukt 43 millioner kroner av opptrappingspengene på aktivitetsskolen (SFO) og Tromsø som kutter 18 millioner fra budsjettet til Enhet for psykisk helse og rus.

Kommunene har et omfattende ansvar overfor personer med rusproblemer. I tillegg til oppfølging etter straffegjennomføring og behandling, har de ansvar for lavterskeltilbud, institusjonsopphold, psykososiale støttesamtaler, arbeids- og aktivitetstilbud. For å nevne noe. Dersom denne jobben ikke gjøres godt nok, kan konsekvensene bli fatale.

Saker som handler om SFO, eldreomsorg og sykkelveier engasjerer mange, og kan lett gå foran i prioriteringene. Derfor minner vi om at intensjonen med opptrappingsplanen er å gi de aller mest sårbare innbyggerne den hjelpen de trenger og fortjener.

Disse menneskene har ikke store pressgrupper som står på barrikadene for dem. De trenger noen som støtter deres sak. En oppfordring til alle kommunepolitikere er derfor å sørge for at opptrappingsmidlene for 2020 «øremerkes» og brukes til tiltak for mennesker med rusproblemer, ikke til å spe på andre budsjettposter.

Pernille Huseby,

generalsekretær i Actis

– Rusfeltets samarbeidsorgan

Les hele saken med abonnement