Leser i Lister-avisen at Fred Olsen Renewables orienterte Farsund formannskap om hvilke planer de har om og installere solcellepaneler på bakken i dagens vindkraftverk.  Hvorfor må Farsund formannskap orienteres når det er NVE (Norges vassdrags og energidirektorat) som må godkjenne solcelleanlegget i dagens vindkraftverk og ikke Farsund formannskap?

Det som ikke Fred Olsen Renewables orienterer til Farsund formannskap er de store planene de har på Sudland som idag har 3 stk vindturbiner og er nærmeste eiendom til dagens vindkraftverk.  To grunneiere på Sudland har sagt ja til solcellepaneler i naturen på deres eiendommer og her har grunneierne vært ærlige og sagt at pengene er viktigere enn naturen.

Begge grunneierne har til sammen cirka 1.000 mål og Fred Olsen Renewables planlegger minimum 400 mål med solcellepaneler på bakken på deres eiendommer. I dag brukes hele området til beite for storfe.

Det er en flott natur med mye myrområder og er rikt på insekter og er et matfat for enkelte fuglearter - og den fåtallige elgen liker seg i området.

Når Fred Olsen Renewables har søkt om konsesjon for Sudland bør politikerne i alle partier i kommunen ta en befaring og få oppleve denne flotte naturen og se hvorfor denne naturen ikke bør ødelegges.

Solcellepaneler må vaskes minst en gang i året og hvilke vaskemidler skal brukes som ikke skader naturen?

Solcelleanlegget det skal søkes konsesjon om i dagens vindkraftverk blir nok godkjent av NVE og her må det også brukes vaskemidler som ikke skader naturen for det er bare få meter til mye myrområder. Det er enorm motstand mot solcelleanlegg i naturen i dette landet og jeg håper ikke Farsund kommune vil vise dårlig reklame til resten av landet.

Det er bare å håpe at politikerne i Farsund kommune vet at det ikke er sol hele året og at Fred Olsen Renewables får flere hundre millioner i subsidier (våre skattepenger) og at det selvfølgelig er det viktigste for dem, etter min mening.

Jeg håper ikke Farsund kommune blir avhengig av pengene som Fred Olsen Renewables frister med for å få kommuneøkonomien til å gå rundt.

Hilsen fra en som snakker for naturen, for naturen kan ikke snakke til oss.

Jan Litland.