Det er utrolig hvor fort denne fireårsperioden har gått, og ny valgkamp er allerede  i gang for de neste fire årene.

Det er alltid spennende hvem innbyggerne ønsker skal styre kommunen, og like spennende om man kommer i posisjon til å forhandle i det hele tatt.

Etter valget i 2019 var det nok forhåndsbestemt, Høyre og KrF forsvant så fort valgresultatet forelå og med sin fulle rett, da de hadde flertall alene og ikke var avhengige av noen av oss andre.

Om der er avtaler lagt allerede for kommende valg, vet jeg ikke, men sannsynligheten er nok stor.

Uansett er det velgerne med sin stemmeseddel som avgjør valget, og spennende blir det.

Lyngdal Frp er klare for valgkamp og kampen om ordførerstolen, selv om mange vil hevde det er et hårete mål, noe det kanskje er, men langt fra umulig hvis innbyggerne ønsker det.

Lyngdal Frp har vært tydelige, stått rakrygget når det har stormet og vist innbyggerne hva vi står for.

Vi har vært den kritiske stemmen i kommunestyret, og vi har stilt mange spørsmål for å komme frem til rette avgjørelser i vedtak og videre vei. Vi har også fått gjennomslag for viktige politiske saker, og også tilført Lyngdal kommune betydelige midler via SIO prosjektet.

Vi har vært den kritiske stemmen i kommunestyret.

Vi har vært tydelige, fremmet mange gode forslag og kalt en spade for en spade.

Jeg husker jeg sa etter sammenslåingen at Lyngdal kommune var en synkende skute økonomisk, noe jeg fortsatt mener den var, men takket være noe økte overføringer og ikke minst SIO-prosjektet Lyngdal Frp fikk gjennom har vi klart å holde hode over vann. Det har i tillegg blitt gjort store innsparinger, innsparinger som har smertet flere steder spesielt i helse og omsorgssektoren og skolene.

Men det er ikke til å stikke under en stol at det er mye usikkerhet fremover, det er allerede planlagt store utgifter i forbindelse med vann og avløp, etterslepet på kommunal bygningsmasse er enormt, hva vil det koste å få nok strøm til Hausvik industriområde og ikke minst, hva vil det koste for Lyngdal kommune å ordne opp i Forundringsparken AS. Alt dette sett under ett kan det for meg og Lyngdal Frp se ut som dette vil bli vanskelig å håndtere med dagens økonomi, og da er jo spørsmålet, hva da?

Vil det gå ut over planlagt gang og sykkelsti på Svenevik, slik at dette prosjektet atter en gang blir lagt på is? Må skolene innse at der ikke er penger til å restaurerer og oppgradere de til dagens standard? Har vi ikke økonomi til å gi fullgode tjenester til innbyggerne våre? Vil regningen blir flyttet over på innbyggerne via eiendomsskatt?

Ja, spørsmålene er mange.

Jeg og Lyngdal Frp sier ikke at vi har løsningen da vi verken har eksakte tall eller fakta pr. dags dato i flere av de vanskelige sakene. Men det vi kan love, er at vi vil fortsette arbeidet vi allerede har startet, arbeidet med å få frem alle fakta og tall i sakene og ut i fra det ta de valg som ivaretar kommunens innbyggere best mulig, og som  på sikt vil  bygge en økonomisk robust kommune som gir et godt og rettferdig tjenestetilbud som ivaretar alle innbyggernes behov.

Lyngdal Frp vil være garantisten for en rettferdig og innbyggervennlig kommune.

Eiendomsskatt kan vi si her og nå ikke er aktuelt for oss, da må vi finne andre løsninger. Vi mener ikke det er rett at innbyggerne i Lyngdal kommune skal måtte ta regningen for dårlige politiske vedtak.

Lyngdal Frp håper på din stemme til valget slik at vi kan være med i kampen om å få ordføreren og lede kommunen de neste fire årene.

Valgprogrammet vårt kan leses på Lyngdal Frp sin Facebook-side.

Unni Nilsen Husøy,

Ordførerkandidat

Lyngdal Frp