Fred Olsen Renewables har allerede hatt informasjonsmøte med grunneierne der de har lagt fram hvordan det kanskje blir om noen år. Det ble informert på møte at Farsund kommune trenger mer kraft og det er viktig å hjelpe Alcoa Lista.

Fred Olsen Renewables skal nå søke om konsesjon og det er usikkert om det skal søkes om utvidelse med 11 stk vindturbiner på nesten 200m høyde i Ugjell/Storefjell-område eller litt lavere, men bredere vindturbiner. Det kan også bli aktuelt og bytte ut dagens vindturbiner med nye.

Fred Olsen Renewables har prøvd i mange år og etablere vindturbinanlegg flere steder i Norge og Sverige og fått avslag samtlige steder. Hvorfor?

De har altså bare fått etablert Lista vindkraftverk i Farsund kommune. Hvorfor?

Samtlige partier i kommunen var enige om før møte på kinoen at det ikke skal flere vindturbiner i Farsund kommune.  Ordfører Arnt Abrahamsen mente at samtlige partier måtte se på nytt om vindturbiner i kommunen.

Alcoa Lista bruker 1,5 terawattimer strøm i året med full produksjon og til sammenligning bruker smelteverket Wacker Holla i Trøndelag 1,0 terawattimer.

Vi må kanskje være enig med fabrikksjef ved smelteverket som sier i et intervju til Adresseavisen at det er viktig hvor den elektriske kraften kommer fra og at det hele tiden kan leveres like mye kraft som det brukes.

Vindkraft løser ikke problemet for oss, rett og slett fordi det noen ganger er vindstille. Vi trenger jevn tilførsel av energi.

Uansett så er det politikerne i Farsund kommune som bestemmer om Fred Olsen Renewables får sette opp flere vindturbiner i kommunen.

Blir spennende om det blir pengene som vinner eller om det er naturen som vinner.

Hilsen fra en som er glad i naturen, fuglelivet og dyrelivet i kommunen vår.

Jan Litland.