Og hva velger du? – Det er et press for å privatisere helse- og omsorgstjenesten her i Farsund. For å få lavere utgifter.  Og samtidig bedre kvalitet.  Tja, mon det!?

I kommunen vår er det mange med kunnskap om USA og private «nursing homes» der.  Dere har venner og slekt i statene. Kan man velge billig «nursing» og fremdeles få bedre kvalitet enn på Omsorgssenteret eller Listaheimen?

– Dere vet, jeg vet ikke.

Det jeg vet, er at det var en grunn til at man i Norge i sin tid gikk bort fra privat omsorg, og over til offentlig omsorg. Kvalitet! Og jeg vet at det kun er en grunn til at private investorer driver intens lobbyvirksomhet for å overta denne igjen. Penger!

Farsund Arbeiderparti ønsker at vi, kommunen selv, skal drifte helse- og omsorgstjenesten. Da vet vi hvem har ansvaret: Arnt, Jostein, Ingrid, Pål...!

Andre ønsker at noen med navn gjemt bort i et villniss av selskap og skatteparadis skal stå ansvarlige. Om vi finner dem.

Det er snart valg. Og hva velger du?

Vennlig hilsen

Terje Briskelid

Spind