Er du en av dem som ikke har forhåndsstemt, eller som ikke helt vet hvem du vil stemme på?

Her kommer fem gode grunner til å stemme Senterpartiet i Farsund.

1. Vår oppvekst- og skolepolitikk setter barn og unge i første rekke. Vi mener at for hver krone vi bruker på barn og unge får vi igjen det mangedobbelte. Unge i Agder har det tøffere nå enn tidligere, det viser tall som handler om utdanning, rus, depresjon og selvmord. Derfor vil vi prioritere helse- og sosialteam i skolene og høyere voksentetthet i barnehager.

2. Industri, landbruk og natur må ikke gå på bekostning av hverandre. Vi har to svært godt egnede, og regulerte, industriområder i Røssevika og i Lundevågen. Det er disse områdene kommunen må satse på. Lokalt landbruk er godt for miljøet og ekstremt viktig med tanke på matsikkerhet, derfor må vi unngå nedbygging av matjord. I likhet med matjord får vi ei heller tilbake natur som er bygget ned. Derfor sier vi nei til flere vindmøller på land, og nei til å teppebombe skjærgården vår med hytter i strandsonen. Naturen er umistelig og skal være tilgjengelig for alle.

3. Hvordan vi tar vare på våre eldre viser hvor vi står som samfunn. Et langt levd liv må verdsettes og respekteres, ikke stues bort. Derfor må vi ha mange flere omsorgsboliger hvor de eldre får den verdige behandlingen de fortjener. Velferdsteknologien kan aldri erstatte varme hender, men den kan hjelpe de hendene og nå frem. Teknologi er en fantastisk mulighet til å få til bedre omsorg, hvis det brukes som et supplement og ikke erstatning.

4. Trygghet og helse er essensielt for at man skal kunne bo en plass. Vi i Farsund SP vil jobbe iherdig for at alle skal ha en fastlege. Vi må tenke utenfor boksen for å gjøre Farsund attraktiv for fastleger. Løser vi fastlegekrisen vil det også bli lettere å beholde legevakten. Det vil bli mindre behov for dyre vikarer og belastningen vil bli mindre for legene. Uansett skal vi i Senterpartiet stå beinhardt på at vi må beholde legevakten i Farsund.

5. Et parti er kun så godt som menneskene som er med. Vi har 20 gode navn på vår liste, jevnt fordelt mellom kjønn, alder og geografi. De fem øverste er spesielt dedikerte. Kai Thorbjørnsen er en omsorgsperson av rang, han har et godt hjerte for eldre, syke, utviklings- og funksjonshemmede og barn og unge. Jens Viken har lang politisk erfaring i Farsund. Han er kjent med kommunens utfordringer og muligheter. Han er tett på landbruket og kjenner viktigheten av matsikkerhet. Nadine Køhn er et arbeidsjern uten sidestykke. I tillegg til å drive butikk er hun en ildsjel på flere fronter. Hun vet at kultur og frivillighet er selve sjelen til et samfunn. Helge Bjørnestads fremste kampsak er ungdom og deres vel, men han er og svært opptatt av, og flink på industri og energi. Han jobber hardt, sier det han mener og står på for kommunen vår. Kenneth E. Løland er kanskje den yngste ordførerkandidaten, men han har bredest erfaring. Som tidligere politisk rådgiver i regjering og nåværende 1. vara på Stortinget vet han hvordan politikk fungerer, og han har kontakter og ressurser til å nå frem. Han brenner spesielt for skole, barnehage, landbruk og levedyktige distrikt.

Godt valg alle sammen!

Kenneth Løland

Helge Bjørnestad

Nadine Køhn

Jens Viken

Kai Thorbjørnsen