Tørsten etter makt, rikdom, komfort og status, og overgå andre når mye vil ha mer, har påvirket flora, fauna og planet svært negativt når fornuft, innsikt og helhetlig oversikt har vært fraværende. Den menneskelige natur og psyke har forårsaket mange tragedier, og bl.a. krig og ettervirkninger er noen helt siden homo sapiens (insipiens?) oppstod. Men det er DE realitetene vi må forholde oss til og ikke svinne hen i en opiumståke av drømmerier.

Før vi kan bygge og utvikle sivilisasjon, stabilt samfunnssystem med rettsstat, maktfordeling og klisjéen «likhet og rettferdighet for alle», må vi starte med vår egen hjerne og personlighet. Seriene «Din hjärna» og «Din personlighet» (gratis tilgjengelig på svtplay.se) kan gi enhver noen aha-opplevelser om hvorfor vi blir og handler som vi gjør.

Demokratiet blir aldri noe perfekt, og har to svakheter: Oss selv, folket, der for mange verken vil utvide horisonten eller se helhet og sammenhenger, og tøying av mulighetene mye frihet gir inntil systemet går i stå og kanskje rakner innenfra. Det ser vi mye av nå med økende polarisering, protester og opprør, og helt nye ufiltrerte kommunikasjons-/ ytringsmuligheter med eskalering av aggresjon og stadig flere fronter. Er vi SELV årsaken til at oppegående ansvarlige politikere føler avmakt og resignerer, og baner vei for de som ALDRI burde gis makt og midler?

Mange av dagens konflikter har rot i imperieutvidelser, kolonier, undertrykkelse, plyndring, «oss og dem», og kunstige nasjoner konstruert med linjal etter to verdenskriger. Innen økonomisk kriminalitet heter det «Follow the money!», og når det gjelder de nevnte ting sier jeg «Follow the history!» Får vi ikke løst historisk grums og kreftsvulstene nasjonalisme, sjåvinisme, dogmatiske religioner og ideologier, forfedres blod, ære og territorier, fortsetter vi bare bakover inn i fremtiden. Og mange som i svulstige festtaler snakker om frihet, likhet og brorskap er fulle av dobbeltmoral dersom egne eller økonomiske interesser berøres.

Når antidemokratiske krefter er på fremmarsj, burde vi nå lært at responsen IKKE er å lukke øynene eller være passive tilskuere (for dette er en evig kamp). Hvordan kunne situasjonen vært hvis IKKE vi konfronterte Nazi-Tyskland og Japan, og bare lot dem holde på fordi fred for enhver pris ble viktigst? Og var innbyggerne i nevnte nasjoner takknemlig for resultatet i ettertid?

Et effektivt militært forsvar, også rustet mot uønsket påvirkning, splittelse og ødeleggelse av det sivile samfunn, og motivasjon til å delta for å bevare det vi har, er ikke synonymt med våpengale cowboyer uten etisk kompass. På 90-tallet trodde mange demokratier det var «peace for our time» og rustet ned hele 80 prosent FØR tidligere udemokratiske nasjoner var blitt mer stabile.

I en perfekt utopisk verden, der løver, sebraer og mennesker lever harmonisk i evig solskinn, kan vi ha samme holdning som Alfred Vaagsvold. Dessverre er ikke virkeligheten slik, og har aldri vært, men takket være folk med mot og vilje til å forsvare det som over tid er kjempet frem, kan andre høste fruktene av disses innsats og leve videre i fred og trygghet (men kanskje ikke se hvorfor).

I en perfekt utopisk verden, der løver, sebraer og mennesker lever harmonisk i evig solskinn, kan vi ha samme holdning som Alfred Vaagsvold.

Jeg vil også tro det må smake bedre (for de som er opptatt av slikt) å motta fortjenstmeldaljer og ordener fra en konge eller president i et fritt samfunn fremfor med bismak fra en Putin eller Xi i et autoritært.

Flere og flere demokratiske nasjoner beveger seg mot autokrati, innsnevring av frihet, lov og rett, og folk er ikke bevisst hvilken trussel og kynisme regimene i Russland og Kina med flere representerer, og der ettergivenhet bare oppmuntrer til mer mer. Begge utvikler et totalitært «1984»-samfunn som tatt ut av Orwells roman, og det store flertall hadde nok gjerne ønsket andre styresett.

Det er også forskjell på å kjempe for gud, konge, flagg og fedreland, indoktrinert fra fødsel, fremfor pluralistiske samfunnssystem basert på FNs Menneskerettighetserklæring. Det er DET vi skal stå opp for, og nasjoner som respekterer disse prinsippene ruster seg av NØDVENDIGHET for å forsvare og bevare det eksisterende både med ord og handling. DER ligger den store forskjell, for de som tror de kan møte de andre kreftene med blomsterbuketter, de våkner opp til en hverdag de skulle ønske de hadde vært med å bekjempe før det var for sent.

Larry Skaar