Arbeiderpartiets viktigste oppgave er å få Norge gjennom urolige tider. Våre prioriteringer står fast. Folk skal få bedre økonomi og vi skal gi folk trygghet i urolige tider. Vi skal sørge for arbeid til alle og vi skal bygge velferden sterkere.

1. mai er arbeidernes kampdag. Dagen er en ramme rundt kravet om et mer rettferdig samfunn. Et krav som vokste fram da forskjellene mellom folk var store.

Kvinnene var de første som demonstrerte for bedre arbeidsforhold i fyrstikkarbeiderstreiken på slutten av 1800-tallet. Etter hvert kom krav om bedre arbeidsforhold, kortere arbeidstid og høyere lønn. LO ble dannet og det store fellesskapet for mer rettferdig fordeling fikk mange gjennomslag. I år fyller LO 125 år. Ett av de første kravene var 8 timer arbeid 8 timer hvile og 8 timer fri. Det overlevde alle regjeringer fram til da Høyre-regjeringen utvidet normalarbeidsdagen til 9 timer.

Mindre forskjeller og makt til arbeiderne er forutsetninger for at alle skal kunne leve trygge og forutsigbare liv. Fremdeles må kamper kjempes og prioriteringer tas. Årets 1. mai-slagord oppsummerer dette: arbeid – velferd og trygghet.

I Norge er det ganske stor enighet om at man skal ha mindre forskjeller mellom folk. Men politikken må gjøre det mulig. Denne regjeringen har gjennomført endringer som bidrar til å få forskjellene ned.

Organisert arbeidsliv skaper trygghet for den enkelte, forutsigbarhet for og i arbeid, og for sterke, felles velferdstjenester. Noen stiller opp for deg. Derfor har vi doblet fagforeningsfradraget.

Du skal kunne leve et godt liv når du går av. Derfor har vi sørget for pensjon fra første krone.

Å ha en fast, hel stilling å gå til er viktig for alle ansatte. Derfor har vi innført begrensninger i vikarbruken, fjernet adgangen til midlertidige ansettelser og styrket retten til heltid. Vi fjernet det urettferdige året uten AAP og høyreregjeringens urettferdige kutt i ferietillegget til de som mottar dagpenger.

Vi har styrket velferden med å innføre billigere tannlege for flere grupper, styrket økonomien i våre felles sykehus og kanskje viktigst, stoppet fastlegekrisen. Nå har over 50 tusen flere nordmenn fått fastlege enn under forrige regjering.

1. mai er og en internasjonal solidaritetsdag. Trygghet ute bidrar til trygghet hjemme. Norges aktive rolle for å skape fred og støtte likestilling har betydning. Regjeringens bidrag til Ukraina og satsing på forsvaret hjemme med over 600 millioner bidrar til økt trygghet, Heimevernet på Agder og Kjevik styrkes.

Kari Henriksen, Ap