Lenge leve demokratiet!

Demokratiet er det beste styresettet så langt. Tror vi kan bli bedre til å verdsette det.

Å leve i et fritt demokrati er ikke bare. Vi har faktisk et viktig samfunnsmessig ansvar; ikke bare overskrifter, men hele saken. I tillegg, stemme ved valg.
I andre styresett, er man fritatt fra det ansvaret. Der kan man til og med slippe å tenke selv.

Demokrati er ikke perfekt, ingenting er perfekt. Se etter forbedringer, ja.
Problemene oppstår når respekten for den politiske motpart opphører.

«Winner takes all».

Flertallet regjerer eller hersker over mindretallet. En tolkning.
Det er ikke ment slik. Vi og våre ledere er ansvarlig for at demokrati fungerer.
Alle må være gode vinnere og gode tapere. Være uenig, men akseptere utfall.
Jeg tror ikke vi er vårt ansvar bevisst.

Det er ingen vinnere eller tapere i demokratiet, det er flertall og mindretall.
Vi debattere og diskutere, utrykke meninger. Være uenige er sunt for demokratiet.
En enighet om å være uenige, men forholde oss innenfor rammene nedfelt i grunnloven.

Hensikten er å ha et samfunn som er best mulig for alle, hvor vedtak prinsipielt er indirekte bestemt av befolkningen. Hvis man er fundamentalt uenig i det, bør man kanskje vurdere å flytte til land med andre styresett.

Polarisering preger politikk og samfunn, noe vi merker i Norge også, men kanskje mer i andre land. Her hjemme er det venstre mot høyre, eller blåblå mot rødgrønn. Du stemmer ikke V eller Sp. To relativt like partier.

«Tribalism» i politikken, går vi baklengs inn i fremtiden?

«I will be president for all Americans» – Trump 2016. Godt sagt, men walk the talk, Donald.

Ingenting varer evig. Er demokratiet i ferd med å falle? Det er ille i USA nå. Ti tusenvis, kanskje millioner går i gatene. Hvem er ansvarlig, det er politiets rett til å forsvare seg i forhold til egen sikkerhet, hva overdreven maktmisbruk av politiet osv. Konspirasjonsteoriene på begge sidene er helt ville. Kan hende det er sant, umulig å si.

Romerne og grekerne fant; gi folket brød og sirkus, så er de fornøyd. Det skulle være nok sirkus… Hvis jeg skal summere alt i ett ord; Håpløshet.

Jeg støtter ikke vold eller «looting», men jeg støtter retten til å demonstrere, protestere og utrykke meninger.

Noe er fundamentalt galt i et demokrati, når så store folkemengder går i gatene, soldater må hjelpe politiet. For at vi skal ha et demokrati, må begge parter anerkjenne den påstanden.

Til motargumentet: Det har vært protester og demonstrasjoner før. Det er riktig.
Omstendighetene er aldri like, historien gjentar seg ikke, den rimer.

Bare siden januar 2019, EU, Hong Kong nå USA. Alle har hver sin «trigger»; bensinpriser, utlevering til Kina og drapet på George Floyd. Er det virkelig gode nok grunner for demonstrasjoner i den størrelsen, at det mobiliseres opprørspoliti med tåregass og flashbang?

I Norge har vi hatt bompengeopprør, selv om vi finner oss i alt, sammenlignet med franskmenn. Hva skjer? Er det en trend? Polariseringen er åpenlys, et symptom, ikke årsak.

Det er en rekke parallelle trender som kan være årsak. Men en skiller seg ut, spesielt i EU og USA. Vi ser det også i Norge, men i mindre grad. «Inequality», økende sosiale forskjeller, større skille mellom fattig og rik. Sentralbankene printer enorme mengder penger som desverre, kanaliseres til de som allerede har. Det kalles sosialisme når vanlige folk får statsstøtte. Stimuli når storbankene og big-corp får støtte.

George Floyd var en gnist, bensinen har fått ligge å trekke lenge. Donald Trump får stryk-karakter for håndtering av opprørene og pandemien. En statsleders jobb er å lede landet. I krisetider som Covid19 pandemien, må folket samles, ikke splittes.

Til norske politikere, ikke fyr opp under polarisering.

Håper at det roer seg. Uansett utfall, håper jeg vi kan lære noer. Verdsette demokratiet, selv i mindretall. Men ikke glem det når du er i flertall.

Jeg stemte ikke på høyresiden, men etter pandemien kom, har regjeringen bevist at de er også min regjering, ikke bare høyresiden sin. Jeg er ikke enig i alt, men Erna er Jern-Erna for meg og.

Rolf Midthassel

Les hele saken med abonnement