Nå må regjeringen rydde opp i kaoset og den store usikkerheten som er skapt i distrikts-Norge og følge KrFs forslag om å utsette innføringen av grunnrenteskatt til vi har hatt en skikkelig høring og grundig behandling i Stortinget.

Det er dramatisk å se at investeringer på over 30 milliarder er lagt på is, og hundrevis av mennesker i oppdrettsnæringen blir permittert. Årsaken er ganske enkelt regjeringens elendige prosess for grunnrenteskatt på havbruk. Det politiske håndverket står til stryk.

Neste uke legger vi frem vårt alternative statsbudsjett og der tar vi til orde for å utsette innføringen av grunnrenteskatt til høringen er gjennomført og det har vært en grundig behandling i Stortinget.

Vi sier enkelt og greit at vi må gjøre dette på normal måte slik at de som skal betale skatten faktisk vet hvordan den vil se ut før den blir innført. KrF er opptatt av å lytte til næringens innspill om behovet for forutsigbarhet og skattebetaling basert på faktiske verdier. Det gjelder blant annet spørsmålet om selskapene skal betale grunnrenteskatt med utgangspunkt i normpris eller avtalt salgspris. Dersom man inngår en fastpris som er naturlig ved bearbeiding av fisken på land på kanskje 50 kroner kiloen så kan man komme i en situasjon der normprisen er 75 kroner, og man vil måtte skatte betydelig mye mer enn det man faktisk skulle gjort. Her må man finne bedre løsninger slik at vi ikke mister den viktige verdiskapningen og sysselsettingen bearbeiding av fisk faktisk gir, samtidig som vi unngår rom for skattetilpasninger gjennom internprising og overskuddsflytting. For KrF ønsker mer aktivitet og flere arbeidsplasser på land, ikke mer eksport av hel fisk til utlandet.

For meg virker det som at regjeringen glemmer at havbruk er en enormt viktig næring for Norge, og ikke minst for bosetting og arbeidsplasser i distriktene. Det er en fornybar næring som gir matsikkerhet og enorme eksportinntekter. Næringen hadde fortjent en helt annen prosess enn regjeringens klønete håndtering som bare har skapt stort kaos og usikkerhet. Alle politikere er opptatt av investeringer på land, mer bearbeiding av fisken og på den måten viktige arbeidsplasser i distriktene. Derfor er det svært overraskende at regjeringen ikke har tatt mer høyde for dette i sitt forslag.

For meg virker det som at regjeringen glemmer at havbruk er en enormt viktig næring for Norge.

KrF er for godt utformede grunnrenteskatter, blant annet fordi de skattlegger ekstraordinær avkastning fra bruk av fellesskapets ressurser. Men det forutsetter en reell høringsprosess og grundig behandling i Stortinget. Derfor vil KrF utsette innføringen av  grunnrenteskatten til det er blitt gjort.

Kjell Ingolf Ropstad,

Finanspolitisk talsperson i KrF