Valget er over, og for første gang i mitt liv har jeg ikke stemt.

Jeg fant ikke et eneste parti som ville gå inn for det som jegmener er riktig og viktig: Nemlig: Reduksjon - ikke vekst, men det er tabu.

Valget er over, og for første gang i mitt liv har jeg ikke stemt.

Alle partier hevder at mer, mer og mer er veien til lykke. Og media hausser opp dette.

De som har mer enn nok penger flytter til Sveits for å få mer og mer penger.

De som har nok vil ha større og større hus, biler og båter.

Og de som har passelig med penger, de eldre og de som av ulike grunner ikke deltar i arbeidslivet, de roper mer og mer!

OK, den virkelige grunnen til at det blir mer klimaendring, mer forurensing og mer og mer behov for kraft, det er befolkningsøkningen, men det er tabu å nevne det.

Norge hadde i 1950-årene en befolkning på cirka 3 millioner (stort sett tilfredse), nå nesten 6 millioner (stort sett misfornøyde).

Selvfølgelig forurenser vi nå minst dobbelt så my, krever mer og mer kraft og flere og flere propeller i landskapet og til havs.

Ifølge helsemyndighetene er vår tids største problem fedme. Mannfolkene får større og større mager, jenter større og større romper, - mer og mer.

Aviser og tidsskrifter flommer over av slankeråd, dietter, mosjonsopplegg og sunnhetstips, men ingen nevner det riktige og beste råd: Spis mindre!

Neida, nok et tabu.

Siden alle partier prioriterer mer, mer og mer + tabuer, har jeg nå dannet et nytt politisk parti: «Nei Til Alt».

Foreløpig er jeg eneste medlem, men regner med en solid oppslutning ved kommende stortingsvalg.

Farsund 19. september 2023

Odd Aanensen