Stein A. Ytterdahl skriver om endringen fra Fylkesmannen til Statsforvalteren. Stein A. Ytterdahl skriver om endringen fra Fylkesmannen til Statsforvalteren. Foto: Privat

Fylkesmannen blir Statsforvalteren