Likhet for loven – også for miljøkriminalitet?

foto