Leserskribenten: Jon Kvalbein. Leserskribenten: Jon Kvalbein. Foto: Camilla Klungland Ousdal

Når velkjente ord blir misbrukt