Bekymret for fremtiden for de som trenger ekstra støtte

Det har blitt skrevet mye om budsjettkrisen i Lyngdal kommune den siste tiden. Lister24 tar opp dette på nytt i sin leder torsdag i forrige uke og fokuserer enda en gang på inkonsekvensen ved å si opp sosionomstillingen ved Lyngdal ungdomsskole og samtidig vite at det psykososiale miljøet ved skolen er dårlig: Når Fylkesmannen i Agder har kommet med flengende kritikk og forlanger at Lyngdal kommune skal ta tak i problemet, blir det vanskelig å forstå at posisjonen med KrF og Høyre velger å avsette sosionom og assistenter.

Er det andre personer enn nettopp de som bekler disse stillingen som er bedre skikket til å hjelpe barn og unge i Lyngdal som sliter med en utfordrende skolehverdag? Eller har Venstre, Rødt og Arbeiderpartiet laget storm i et vannglass?

Er det kanskje slik som KrF har hevdet at budsjettet må slankes og at det er på bunnlinjen det smerter minst? Er det rett å kutte i tidlig innsats fordi andre ting er viktigere?

Hvis svaret er ja og hvis den tid kommer at vi mener det smerter lite å si opp assistenter og sosionomer når vi vet at dette rammer de barna som sliter – ja, da slutter vi i politikken. Da er ikke dette et spill vi vil delta i lenger. Da er ikke kommunestyret en plass for oss – det SKAL gå en rød tråd fra hjertet til vedtak – hvis man glemmer de verdier man brenner for, da bør man slutte som politiker.

Men i denne saken er vi ikke alene – vi har ikke feiltolket skolevirkeligheten i et forsøk på å sverte posisjonspartiene og tjene politisk mynt på en budsjettsak. Det vi hevder har vi bred støtte fra i forskningsmiljø og utdanningsinstitusjoner. Utdanningsforbundet hevder at staten Norge taper 20 milliarder i året på at 30 prosent av ungdommene i videregående skole dropper ut, og de mener dette har nær sammenheng mellom manglende tidlig innsats i grunnskolen.

Er det da annerledes i Lyngdal kommune enn i resten av landet? Nei, sier våre egne fagfolk.

Rektor ved Lyngdal Ungdomsskole, Ingfrid Farestad Skofteland ytret seg i denne ukes Lister24 og sier hun er bekymret dersom sosionomstillingen blir fjernet. Hun får støtte av FAU-leder Astrid Mattingsdal Nøtland.

Det er lett for oss politikere å uttale oss offentlig, men det kan være en belastning for ansatte i Lyngdal kommune – vi er stolt av å ha en rektor som tør å si ifra – frykt for eventuelle represalier fra overordnede viker fordi man ikke kan la være å si ifra om noe som rammer de svake – det står det respekt av. Det er betryggende å ha en rektor som ser de svake og har mot til å rope varsku.

Men hvorfor er det blitt slik? Hvorfor får vi ikke støtte i våre forslag fra posisjonen i Lyngdal? KrF har sagt ved mange anledninger at de er FOR de varme verdiene, men hvorfor stemmes vi ned gang på gang?

Ap ble stemt ned da de foreslo å renovere Å skole fordi det foreligger en rapport som forteller at barna ved skolen ikke har et godt inneklima, men vi fikk ikke støtte fra H eller KrF.

Venstre fikk ikke støtte for et forslag om integrering for å unngå «utenforskap». Rødt har kommet med flere forslag i kommunestyret som er basert på varme verdivalg, men blir nedstemt. Har posisjonen gjort kommunen vår til en kald kommune som ser bort fra de svakeste? Vi synes spørsmålet er betimelig , og vi er bekymret for fremtiden for de som trenger ekstra støtte i Lyngdal kommune der et gulblått flertall bestemmer.

Steinar Bjørnstøl, Venstre

Eivind Husøy, Arbeiderpartiet

Marius Thoresen ,Rødt

Les hele saken med abonnement