«Hvis vi bruker bildet av Gud som mor, får vi denne siden bedre frem»

Det finnes fremdeles mange sørlendinger som vokste opp med den strenge guden. Alt var var synd, ihvertfall det som var morsomt! Og denne guden har fulgt dem gjennom hele livet. De klarer ikke å glemme den strenge og dømmende far som ikke kunne vise omsorg og kjærlighet!

Jeg har som prest møtt mange som har dette gudsbilde. Og redselen for å komme til helvete blir de ikke kvitt. Det blir ikke plass til en kjærlig og omsorgsfull gud. Derfor er det viktig at prester og predikanter legger vekt på noe helt annet enn dommen.

For Gud er kjærlighet. Hvis vi bruker bildet av Gud som mor, får vi denne siden bedre frem. Hun viser omsorg og er nærværende!

Og nærheten gir omsorg og håp. Men det er fremdeles prester som står i en tradisjon der dom og helvete er en sentral del av forkynnelsen. Så mange må nok fremdeles leve med barndommens gudsbilde, dessverre.

Knut Sand Bakken,

pensjonert prest

Les hele saken med abonnement