Mening

DS «Erling Skjalgson»

Bjergningsfartøyet som var stasjonert i Farsund på 1920-tallet het DS «Erling Skjalgson». Foto: Privat