Mening

Femti år som lovleg

foto
– Me må halde fram kampen for eit betre Noreg og ei betre verd, saman med alle vener og støttespelarar, skriver leserskribenten på 50-årsdagen for avskaffelsen av paragraf 213 i straffelova. Foto: Camilla Klungland Ousdal