Barn med store hjelpebehov trenger tiltak nærmere der de bor, færre plasseringer og aktører.

Ap har lenge kritisert høyresidens kommersialiseringsiver i barnevernspolitikken - at det er det samme hvem som gir barna hjelp, bare den har god kvalitet. Der er vi grunnleggende uenige.

Vi har med oss brukerorganisasjoner og ideelle aktører på feltet: kommersielle aktører trengs ikke i barnevernstjenesten. Fordi:

Behandlingsmetoder og tiltak blir forretningshemmeligheter som ikke deles. Dette er en unorsk måte å drive barnevern på som ikke er til barnas beste. Man bør dele og vært åpne om hva som er best for barna og ha god informasjons- og kunnskapsutveksling mellom aktørene.

Det krever flere ressurser å kontrollere så mange aktører, mange er enetiltak. Etter fylkesmannens gjennomgang av en tragisk sak på Sørlandet for noen år siden ble det uttrykt bekymring for om enkelte barn ble værende for lenge på institusjon med ikke-faglige begrunnelser. Det er vanskelig å kontrollere.

Kommersielle aktørers mål er overskudd. Det betyr at fellesskapets penger går med til overskudd ofte i store internasjonale konsern og kommer verken barn, ansatte eller foreldre til gode. De kan gå konkurs, med konsekvenser for barna.

Ideelle aktører må øke sin administrasjon og bruke mer penger på anbud og juridiske forhold. De ønsker å bruke tida og pengene på barna.

Ap har i alle år vært opptatt av barnevern og ikke minst kvalitet og rettsikkerhet for barna og deres foreldre. Det skulle bare mangle at ikke fellesskapet skulle ta ansvar for de av barna våre som trenger fellesskapets hjelp mest av alle og der Staten har omfattende og inngripende lovhjelmer for å gi de den hjelpen! Aps forslag om å fase ut kommersielle aktører i barnevernet fikk flertall allerede i 2018, med KrF. Da satt de ikke i regjering.

Stoltenberg-regjeringen startet Barnevernsløftet i 2011, med årlig opptrapping av antall stillinger. Den borgerlige regjeringen la ikke inn en eneste krone til nye stillinger fra budsjettet 2014 og ut perioden. Med vekslende støtte fikk vi likevel flertall i Stortinget for flere stillinger. Vi foreslo også andrehåndsvurdering av akuttvedtak. Vi fremmet forslag om kvalitetsreform, rettssikkerhetsutvalg og bedre helsehjelp til barna. Noen tiltak er nå på plass, andre på vei. Slik vil vi utvikle barnevernet.

Barn og foreldre som får hjelp av barnevernet trenger at fellesskapet stiller opp for dem.

Barn og foreldre som får hjelp av barnevernet trenger at fellesskapet stiller opp for dem.

Kari Henriksen,

Stortingsrepresentant, Ap