Det blir spennende å følge Frp og Høyre i Farsund som i sine valgløfter/ program har skapt forventning om å redusere/ fjerne eiendomsskatten på boliger i kommende fireårsperiode. Hva blir reduksjonen i neste års budsjett?

Med hilsen

Karstein Martinsen