Å rette baker for smed

  • Tidligere oppvekstsjef Steinar Fuglestveit ser fram til en kraftig styrking på grunnplanet hos lærerne og elevene som står i stil med at de to ungdomsskolene i Nye Lyngdal skal bli styrket på toppen med egen virksomhetsleder. FOTO: Tom Arild Støle