Skrinlegg planene om autonom ferje til Hidra

foto