Mangedoblede og for mange helt ødeleggende strømpriser, økte renter og matvarepriser opprettholdes fremdeles med regjeringens Støres velsignelse. Inflasjonen er rekord høy. Skatter og avgifter økes dramatisk på omtrent alt som kan beskattes, selv om staten flyter over av penger – delvis grunnet enorme ekstra strøminntekter samt økte skatter og avgifter.

Bokostnadene for folk flest har økt dramatisk, og husholdningenes økonomi kjøres rett i kjelleren selv om regjering og storting lett kunne ha forhindret dette.

Uvurderlige og livsviktige norske ressurser overlates til utenlandsk kontroll, uten lovmessig dekning og uten at det gavner det norske folk på noen måte. Ledende norske politikere, som parhestene Jonas Gahr Støre og Erna Solberg, snakker stadig oftere om «forpliktelser» overfor andre land, som visstnok skal trumfe norske lover, vår nasjonale suverenitet og nordmenns rett til eget land og dets naturgitte ressurser - må etter min mening alltid må styres av Norge.

Og da har jeg ikke sagt et ord om at sengekapasiteten på norske sykehus er halvert over de siste 20 år. Nå går avviklingen enda raskere enn før, og norske sykehus legger for tiden ned viktige avdelinger og funksjoner i en helsemessig svært usikker tid, der vi nå ser stor reduksjon i helsevesenet - uten at Jonas og Trygve bryr seg nevneverdig.

Vidar Kleppe

Kleppelista i Agder