Lederen i Human-Etisk Forbund (HEF) skriver i Lister om forslag til mange slags aktiviteter man kan gjøre i skolen og barnehage for å markere julen. Ingen av forslagene nevner hovedgrunnen til at vi feirer jul.

Skal vi ikke fortelle barna sannheten? Skal vi ikke fortelle hvorfor vi feirer jul? Vi feirer ikke jul fordi nissen eller St. Nikolas kommer, nei vi feirer jul fordi Jesus Kristus kom til jord. Selv om HEF ikke liker det så er det SANNHETEN. Det skylder vi barna våre å fortelle dem!

Skal vi ikke fortelle hvorfor vi feirer jul?

Han sier at klassen eller skolen kan ha en felles julefeiring der man bruker den store kulturarven av julesanger, dikt og fortellinger vi har. Det er jeg enig i! Vår kulturarv er den kristne kulturarven som går over 1000 år tilbake, våre julesanger er de gode kjære julesangene som handler om barnet i krybben, og den fineste fortellingen vi kan fortelle barna i julen finner vi i Bibelen, Lukas evangelium kapittel 2, juleevangeliet.

Hans Arne Rogn,

Spind