15. mars fikk vi det triste budskapet at tidligere rektor ved Flekkefjord  ungdomsskole, Oddvar Rossevatn 75 år gammel, var sovnet stille inn med sine nærmeste rundt seg.

Oddvar Rossevatn har vært ansatt ved Flekkefjord ungdomsskole siden den var ny, og han var også rektor ved skolen i 25 år.

Rossevatn hadde en helt unik evne når det gjaldt å møte de unge, til å se hver enkelt og lytte til dem, samtidig som han inkluderte dem alle. Denne egenskapen og tilliten var nok også mye av grunnen til at han var en av de første rektorene som ble tiltalt med fornavn, samtidig som han selv kjente alle elevene på skolen ved fornavn.

Det var viktig for ham å formidle gode verdier som elevene skulle ta med seg videre i livet, og som skulle gi dem både en praktisk og historisk ballast. Undervisningen er et verktøy de skal benytte den dagen de selv skal være med å bestemme i samfunnet.

Sammen med en av sine gode kolleger startet Rossevatn i 1993 opp med  å arrangere skolens første holdningsskapende turer med elever til konsentrasjonsleirene i Tyskland og Polen. Han var selv med på turene, og han var på mange måter en bauta for dem som følte seg usikre over  å reise utenlands for første gang. Han var synlig for elevene sine og opererte ikke med noen «kontortid». Det var som en av dem sa etter besøket i Auschwitz: «Jeg må bare ta en prat med Oddvar.»

Vi som var med som reiseledere på disse turene opplevde gang etter gang Rossevatn’s framferd i hverdagen: Han lærte oss hver dag å se hverandre, lytte til både elever og voksne, ta imot alle på en skikkelig måte, og se det beste i dem alle.

I Aktive Fredsreiser hadde vi et svært godt forhold til Rossevatn og hans kolleger ved skolen. Han delte av sine kunnskaper, var unikt engasjert i å skape gode holdninger, og kom med viktige innspill som vi kunne legge inn som byggende elementer i turene.

Han var alltid positiv og hadde stor respekt blant både elever og voksne. Administrasjonen og reiselederne i Aktive Fredsreiser vil alltid huske Oddvar Rossevatn på denne måte: Han så det enkelte menneske – og var en forskjell for dem.

Vi lyser fred over Oddvar Rossevatns minne.

Helga Frantzen på vegne av ansatte og reiseledere i Aktive Fredsreiser