Jeg er glad for at Ap og Sp fant sammen med SV i et budsjettforlik. Det sikrer en fortsatt trygg styring i en vanskelig tid og ikke minst, det brukes ikke flere oljepenger. Budsjettet truer ikke inflasjon og renten. Det er viktig for folk og bedrifter og er et tydelig skillebudsjett fra det alternative budsjettet til Høyre. Som de tidligere budsjettene kombinerer også dette budsjettet trygg styring, grønn omstilling og trygg velferd.

Minstesatser på uføretrygd økes med 6.000 kroner, arbeidsavklaringspenger/ kvalifiseringsprogram økes med 5.000 kroner.

Ordningen med gratis SFO utvides. Barnetrygden økes med 2.400 kroner per år.

Punktutslippsprogrammet økes med 1,5 milliarder og CO2-kompensasjonsordningen økes med 500 millioner etter enighet med partene.

Den grønne omstillingen økes med totalt 10 milliarder kroner. Det gir økt trygghet for en kraftfull omstilling til nye, grønne næringer.

Studiestøtten økes historisk, 10 prosent mer kommer studentene til gode.

Dette legges på de foregående budsjettene, barnehageprisene senkes i august, pensjon opptjenes fra første krone, incentivene til grønn omstilling blir bedre.

Vi foreslår ikke kutt i formuesskatt, landbruket og flate kutt i offentlig sektor slik Høyre gjør. Vi finner gode løsninger for å styrke vår felles velferd, næringslivets behov for omstilling og grønne støtteordninger, alle barnefamiliers behov for bedre økonomi og et trygt fundament for å fortsatt styrke velferden. Opp mot 45.000 har fått fastlege nå, sykehusenes økonomi er styrket og vi slår ring rundt den offentlige skolen og barnevernet.

Sjelden har en regjering levert så mye god sosialdemokratisk politikk i så vanskelige tider på så kort tid.

Kari Henriksen,

stortingsrepresentant,

Arbeiderpartiet

Sjelden har en regjering levert så mye god sosialdemokratisk politikk i så vanskelige tider på så kort tid.