1 av 5 har brukt andres BankID minst én gang, og dette er en nødløsning vi forstår at folk tyr til for å hjelpe familiemedlemmer som mangler digitale ferdigheter. Samtidig er dette risikabelt, og vi vet at svindel i nære relasjoner ofte fører til høye svindelbeløp.

Nettbankene har lenge hatt mulighet til å hjelpe folk uten digital kompetanse med å håndtere økonomien gjennom disposisjonsfullmakter, men Norge mangler et godt regelverk for digitale fullmakter og fremtidsfullmakter. Her må politikerne rydde opp.

Her må politikerne rydde opp.

BankID kan være stedet der du gir fullmakt til en du stoler på når du ikke orker å være digital, eller der du kan bli en hjelper for andre. Når man har fått på plass det statlige fullmaktsregisteret, kan vi sammen bekjempe deling av BankID og gjøre det sømløst å få hjelp på en trygg måte.

Dagens BankID-løsning har kostet 5 milliarder kroner og det har tatt 18 år å få 4,3 millioner brukere. Vi ønsker å inkludere enda flere, men det handler om regelverksendringer og samarbeid, og ikke nye, dyre IT-prosjekter. BankID har en unik innsikt, erfaring og kompetanse, og vi ønsker et tett samarbeid med myndighetene om løsninger som kan dekke behovet i dag, ikke om ti år.

BankID er sikkert og har tekniske løsninger som oppdager svindel, men BankID-passordet må aldri deles med andre. Derfor trenger vi en løsning for digitale fullmakter nå.

Øyvind Westby Brekke,

daglig leder BankID BankAxept