Artikkelforfatteren Henry Østhassel forteller om sin opplevelse av det å være koronasyk. Han hevder også å ha blitt helbredet etter forbønn. Artikkelforfatteren Henry Østhassel forteller om sin opplevelse av det å være koronasyk. Han hevder også å ha blitt helbredet etter forbønn. Foto: Tom Arild Støle

Korona og ettervirkninger