Psykiske uhelse er ikke over når siste vaksinesprøyte er satt!

foto