Om kloden var en appelsin ville alt vannet bare utgjøre en stor ert, påpeker leserskribenten, som har lagt ved denne illustrasjonen for å anskueliggjøre dette. Om kloden var en appelsin ville alt vannet bare utgjøre en stor ert, påpeker leserskribenten, som har lagt ved denne illustrasjonen for å anskueliggjøre dette. Foto: Jack Cook, Woods Hole Oceanographic Institution

Bedre føre var enn etter snar!