«Så det er bevist at alder er bare et tall»

Apotekteknikerne Synnøve Salvesen Akersmyr, Anne Karin Nordberg og Olaug McKenzie mottok nylig diplom og medalje for lang og tro tjeneste. Påskjønnelsen deles ut av Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Til sammen har veteranene 118 år bak seg i apotekbransjen. Alle tre har dermed rett rundt 40 år lang ansiennitet i samme yrke.

I DAGENS ARBEIDSLIV blir det oppstandelse av at veteraner står lenge i jobb. Det er feil at eldre er mindre omstillingsdyktige, har dårligere evne til å lære nye ting og er mindre produktive. Statsminister Erna Solberg sa på NHOs årskonferanse i fjor at den nye folketrygden legger til rette for at seniorer kan jobbe lenger. Norsk seniorpolitisk barometer gjorde en undersøkelse som viser at norske ledere mener arbeidstakere er blitt «eldre» når de runder 56 år. Arbeidstakere har mindre sjanse til å bli kalt inn til jobbintervju når de passerer 58,5 år.

DET ER nødvendig med radikale endringer til hvem som skal være i arbeid for at velferdsstaten skal holdes i live. Eldrebølgen ruller for fullt, Nav er bekymret over ungdom som faller ut og for mange nordmenn lever av ytelser fra det offentlige. Gleden ved arbeid, gjerne tilrettelagt og spesialsydd er undervurdert. Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe overleverte sin rapport til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie tidligere i år. Rapporten inneholder en beskrivelse og vurdering av utvikling i sysselsetting og bruk av ytelser, og en rekke forslag for å øke sysselsettingen og redusere langvarige eller passive stønadsforløp.

DER STÅR DET så klart som en byråkrat kan klare å skrive: «Innsatsen for å øke sysselsettingen av seniorer i arbeidsmarkedet bør økes, med vekt på kompetanse og tiltak for å styrke etterspørselen. Den øvre aldersgrensen i arbeidsmiljøloven bør reduseres til 70 år, samtidig som det bør bli lettere å jobbe ut over aldersgrensen, med justerte lønns- og arbeidsvilkår, slik at begge parter er tjent med arbeidsforholdet. Alle særaldersgrenser bør gjennomgås med sikte på å fjerne disinsentiver til fortsatt arbeid.»

SYNNØVE, Anne Karin og Olaug er gode ambassadører for en politikk som legger til rette for at høyt kompetente mennesker skal kunne yte på jobb. Så det er bevist at alder er bare et tall.

Les hele saken med abonnement