Ingunn Foss (H) fra Lyngdal, Gisle Meininger Saudland (Frp) fra Flekkefjord og Hans Fredrik Grøvan (KrF) fra Lyngdal ble i september 2017 valgt inn på Stortinget. Sjansen er stor for at Lister-regionen ikke blir like godt representert etter neste valg. Ingunn Foss (H) fra Lyngdal, Gisle Meininger Saudland (Frp) fra Flekkefjord og Hans Fredrik Grøvan (KrF) fra Lyngdal ble i september 2017 valgt inn på Stortinget. Sjansen er stor for at Lister-regionen ikke blir like godt representert etter neste valg. Foto: Tom Arild Støle

Tømmes for lokale representanter?