Antallet nye hytter er firedoblet siden tidlig på 1980-tallet, påpekes det i dagens leder. Bildet viser hytter i Skrelia i Lyngdal. Antallet nye hytter er firedoblet siden tidlig på 1980-tallet, påpekes det i dagens leder. Bildet viser hytter i Skrelia i Lyngdal. Foto: Tom Arild Støle

Bærekraftig hyttedrøm