Leder

Vekker bekymring, men det er håp

En batterifabrikk på Lista vil alene kunne smadre SSBs befolkningsprognose for Lister-regionen, påpeker vår lederskribent. Foto: Northvolt